POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniższe informacje dotyczące naszej Polityki prywatności odzwierciedlają zobowiązanie DEPORVILLAGE, S.L., ("DEPORVILLAGE"), podmiotu z siedzibą pod adresem Carrer les Tines, 32, 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), o numerze identyfikacji podatkowej CIF B65272742, jako administratora danych, do utrzymania i zagwarantowania bezpiecznych relacji handlowych poprzez ochronę danych osobowych, gwarantując prawo do prywatności każdego z użytkowników naszych usług. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe w trakcie korzystania z naszych usług.

 

Definicja danych osobowych

"Dane osobowe" należy rozumieć jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to między innymi imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Przetwarzanie i cel gromadzonych danych

Wszelkie dane osobowe podane podczas odwiedzania naszej strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zgodnych z prawem, uzasadnionych i świadomych celach. W związku z tym wyszczególniamy wszystkie cele, dla których DEPORVILLAGE wykorzystuje dane osobowe:

 

-        Do rejestracji jako członek DEPORVILLAGE: 

• Cel: Warunkiem koniecznym do korzystania i nabywania produktów i usług DEPORVILLAGE jako klient jest rejestracja konta użytkownika, która uprawnia również do otrzymywania newslettera zawierającego wiadomości i ogólne oferty.

• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez użytkownika oraz uzasadniony interes DEPORVILLAGE w wysyłaniu newslettera jako potencjalnego klienta.

• Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji jako zarejestrowany użytkownik DEPORVILLAGE lub rezygnacji z subskrypcji newslettera. Rezygnacja z subskrypcji jako zarejestrowany użytkownik powoduje automatyczną rezygnację z subskrypcji ogólnego newslettera.

 

-        Do transakcji / nabycia produktów:

• Cel: Możliwość przeprowadzenia odpowiednich procedur sprzedaży produktów wybranych przez klienta i pomyślnego zakończenia sprzedaży. Oprócz tego, wysyłanie informacji handlowych o nowych ofertach i produktach podobnych do zakupionych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest zrealizowanie umowy kupna oraz uzasadniony interes DEPORVILLAGE w świadczeniu usług.

• Przekazywanie danych stronom trzecim: W celu dostawy zakupionych produktów dane użytkownika zostaną przekazane operatorom logistycznym, aby zamówienie mogło zostać dostarczone pod wskazany adres.

Z drugiej strony, w przypadkach, w których użytkownik zdecyduje się dokonać zakupu z odroczoną płatnością i/lub płatnością w ratach, jego dane zostaną przekazane osobie wskazanej w DEPORVILLAGE odpowiedzialnej za ocenę wypłacalności finansowej i przystąpienie do przyznania możliwości płatności w ratach. Płatność w ratach i zarządzanie nią są niezależne od usług DEPORVILLAGE, które nie sprawują kontroli ani nie ponoszą odpowiedzialności biznesowej za te podmioty, a tym samym za wykorzystanie przez nie danych. W takich przypadkach zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami prawnymi strony internetowej zewnętrznych współpracowników DEPORVILLAGE.

• Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych, takich jak odpowiedzialność umowna, bieżące gwarancje zakupionego produktu lub zobowiązania podatkowe i skarbowe.

 

-        Do zarządzania formularzy kontaktowych lub wiadomości e-mail oraz komunikacji telefonicznej:

 • Cel: Aby móc odpowiadać na zgłoszone zapytania i kontaktować się z użytkownikiem w celu rozwiania powstałych wątpliwości lub zapytań.

• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub działania podjęte w celu realizacji żądanych działań przedumownych.

• Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

 

-        Do subskrypcji newslettera:

• Cel: Wysyłanie newsletterów do zapisanych użytkowników.
• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub działania podjęte w celu realizacji żądanych działań przedumownych.
• Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu anulowania subskrypcji.

 

-        Do rejestracji jako członek Club DeporXperience: 

• Cel: Skorzystanie z ekskluzywnych i spersonalizowanych działań i promocji Club DeporXperience. Aby prawidłowo zapewnić korzyści wynikające z członkostwa, DEPORVILLAGE wymaga kategoryzacji i określenia zainteresowań i preferencji swoich użytkowników w zakresie produktów sportowych, takich jak wizualizacja reklam lub oferowanych produktów, analiza zakupionych produktów, nawyki konsumpcyjne itp.

• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy członkostwa w klubie, a zatem zgoda udzielona przez użytkownika oraz uzasadniony interes DEPORVILLAGE w zakresie niezbędnego i prawidłowego zapewnienia ekskluzywnych i spersonalizowanych korzyści wynikających z członkostwa.

• Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o usunięcie z klubu. Rezygnacja z subskrypcji powoduje automatyczną rezygnację z subskrypcji ekskluzywnego newslettera Club DeporXperience, ale nie powoduje rezygnacji z subskrypcji newslettera ogólnego. Aby zrezygnować z subskrypcji ogólnego newslettera, należy złożyć wniosek w zakładce Newslettery na koncie użytkownika lub za pośrednictwem linków do rezygnacji z subskrypcji znajdujących się w samym newsletterze ogólnym.

 

-        Do wysłania swojego CV za pośrednictwem zakładki "Kariera":

• Cel: Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania procesem selekcji na stanowisko oferowane przez DEPORVILLAGE, z wykorzystaniem przekazanych danych w celu określenia danej kandydatury jako potencjalnego nowego pracownika firmy. Należy zauważyć, że DEPORVILLAGE nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie tworzy profili na podstawie danych kandydatów do pracy.

• Zgodność z prawem przetwarzania danych: Prawnie uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda oraz prawnie uzasadniony interes DEPORVILLAGE.

• Okres przechowywania danych: Zasadniczo dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

 

DEPORVILLAGE poinformuje wszystkich użytkowników o nieobowiązkowym charakterze gromadzenia niektórych danych osobowych, z wyłączeniem pól wskazujących inaczej. Jednak niedostarczenie takich danych może uniemożliwić DEPORVILLAGE świadczenie wszystkich Usług powiązanych z tymi danymi, zwalniając nas z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie tych Usług.

Obowiązkiem użytkownika jest podanie prawdziwych informacji i ich aktualizowanie. DEPORVILLAGE zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług każdego użytkownika, który podał nieprawdziwe informacje, oraz do anulowania usługi, bez uszczerbku dla wszelkich innych działań prawnych, które mogą zostać podjęte.

 

Profilowanie Użytkowników 

DEPORVILLAGE może zbierać informacje z interakcji użytkowników z jej witryną internetową, reklamami i newsletterem, a także z historii relacji handlowych, uzyskane informacje mogą być wykorzystywane do:

1) Statystyki i analizy handlowe z dodanymi danymi, które NIE identyfikują użytkowników, w celu zarządzania działalnością i optymalizacji handlowej DEPORVILLAGE.

2) Tworzenie profili handlowych swoich klientów wyłącznie w celu sugerowania spersonalizowanych ofert i rabatów od DEPORVILLAGE, a także poprawy doświadczenia użytkownika, za pomocą informacji dostarczonych przez użytkownika i jego interakcji z jego stroną internetową, reklamami i newsletterem, a także historią relacji handlowych.

3) Monitorowanie i optymalizacja kampanii marketingowych przeprowadzanych za pomocą technologii służących do tego celu.

W obu przypadkach działania te nie mają skutków prawnych dla użytkowników i/lub osób trzecich, a na podstawie wspomnianego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje; innymi słowy, nie mają one wpływu na normalne świadczenie usług oferowanych przez Stronę Internetową.

Uzasadnioną podstawą profilowania jest prawnie uzasadniony interes DEPORVILLAGE polegający na lepszym zrozumieniu potrzeb swoich klientów i potencjalnych klientów oraz świadczeniu usług, które są bardziej odpowiednie lub dostosowane do zainteresowań użytkowników.

W przypadku, gdy użytkownik chciałby zarejestrować się jako członek DEPORVILLAGE, logując się na platformie strony trzeciej (np. Gmail, Facebook itp.), DEPORVILLAGE nie będzie uzyskiwać dostępu do danych, które nie są ściśle niezbędne do identyfikacji jako zarejestrowanego członka, takich jak adres e-mail i identyfikacja imienia i nazwiska, a w każdym przypadku konieczne jest wyrażenie zgody podczas konfiguracji dostępu. Informacje, które mogą być uzyskiwane przez te platformy stron trzecich poprzez korzystanie z DEPORVILLAGE, będą podlegać polityce prywatności podmiotów świadczących usługi.

Deporvillage nie sprzedaje ani nie przekazuje bez uprzedniej autoryzacji żadnych informacji o swoich klientach lub użytkownikach w standardowym ujęciu prawnym (transakcja o charakterze komercyjnym), chociaż jakakolwiek wymiana informacji może być uznana za sprzedaż w świetle niektórych przepisów dotyczących prywatności. W związku z tym informujemy, że przez cały czas i w hipotetycznym przypadku, w którym miałoby to nastąpić, Deporvillage uprzednio poinformuje swoich użytkowników o tej sprzedaży, a z kolei użytkownicy będą mogli zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.

 

Nieujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe użytkownika NIE będą przekazywane żadnej innej firmie. W przypadku konieczności ujawnienia informacji użytkownika innemu podmiotowi, przed takim ujawnieniem wymagana będzie wyraźna zgoda użytkownika. Z drugiej strony DEPORVILLAGE nie dokonuje międzynarodowych transferów danych ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji dotyczących informacji dostarczonych przez Użytkownika.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

DEPORVILLAGE szczególnie dba o zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Dane użytkownika są przechowywane w naszych systemach informatycznych, w których przyjęliśmy i wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie lub nieuprawnionemu wykorzystaniu przez osoby trzecie, np. nasze portale internetowe wykorzystują protokoły szyfrowania danych Https.

 

Informacje na temat Korzystania z plików cookies

Przez sam fakt odwiedzenia tego portalu internetowego lub korzystania z usług DEPORVILLAGE, żadne dane osobowe identyfikujące Użytkownika jako konkretną fizyczną osobęnie są automatycznie rejestrowane. Informujemy jednak, że podczas przeglądania Strony internetowej używane są "pliki cookies", małe pliki danych, które są generowane w komputerze Użytkownika i które pozwalają nam uzyskać następujące informacje analityczne:

a) Data i godzina wejścia na stronę, co pozwala nam poznać czas największego natężenia ruchu i dokonać niezbędnych ustawień i tym samym uniknąć problemów z przeciążeniem serwerów w godzinach szczytu.

b) Liczba dziennych odwiedzin przez użytkowników każdej sekcji co pozwala poznać obszary cieszące się największym powodzeniem oraz zwiększyć i ulepszyć ich zawartość, w celu uzyskania bardziej satysfakcjonującego wyniku dla użytkowników i poprawy wyglądu treści.

c) Data i godzina ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej w celu przeprowadzenia badań analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej.

d) Elementy bezpieczeństwa związane z kontrolą dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie.

Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookies.

 

Prawa użytkowników

W celu ochrony swoich konsumentów i ze względu na międzynarodowy zasięg deporvillage, każdy użytkownik lub klient, niezależnie od miejsca zamieszkania, może podjąć działania w obronie swojej prywatności, które określają różne przepisy międzynarodowe, takie jak następujące prawa :

1. Uzyskać potwierdzenie , czy deporvillage przetwarza czy nie dane osobowe ich dotyczące;

2. Uzyskać dostęp lub poznać swoje dane osobowe przetwarzane przez deporvillage;

3. Sprostować niedokładne dane;

4. Usunąć swoje dane, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

5. Ograniczyć, w pewnych okolicznościach, przetwarzanie swoich danych przez deporvillage, w którym to przypadku deporvillage będzie je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie obowiązku prawnego.

6. Zrezygnować (opt-out) z przetwarzania danych przez deporvillage. W przypadku marketingu lub bezpośredniej komunikacji elektronicznej, wiadomości będą dawać możliwość automatycznego systemu odmowy otrzymywania przyszłych komunikatów handlowych; wszystko to bez skutków wstecznych dla wcześniejszego przetwarzania lub przekazywania danych stronom trzecim oraz bez uszczerbku dla zobowiązań prawnych i konsekwencji, które mogą z tego wyniknąć.

7. Zażądać przeniesienia danych, w którym to przypadku użytkownik otrzyma podane przez siebie informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.

8. Nie sprzedawać swoich danych. Deporvillage nie sprzedaje ani nie przekazuje bez uprzedniej autoryzacji lub wniosku żadnych informacji o swoich klientach lub użytkownikach w standardowym ujęciu prawnym (transakcja o charakterze komercyjnym), chociaż jakakolwiek wymiana informacji może być uznana za sprzedaż w świetle niektórych przepisów dotyczących prywatności. W związku z tym informujemy, że przez cały czas i w hipotetycznym przypadku, w którym miałoby to nastąpić, Deporvillage uprzednio poinformuje swoich użytkowników o tej sprzedaży, a z kolei użytkownicy będą mogli zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.

 

Użytkownik może skorzystać z tych praw, pisząc do OCHRONA DANYCH pocztą elektroniczną na następujący adres: [email protected]. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, w których zainteresowana strona może być zobowiązana do pokrycia kosztów rozpatrzenia wniosku. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do niedyskryminacji za korzystanie z prawa do prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że jego prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone, w szczególności gdy nie uzyskał satysfakcji z wykonywania swoich praw, może złożyć skargę do właściwych krajowych organów nadzorczych ds. prywatności i praw konsumentów. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

 

Zmiany w Polityce prywatności

Nasza Polityka prywatności może być aktualizowana ze względu na zmiany i wymogi prawne, a także ze względu na ulepszenia i zmiany zawarte w sposobie, w jaki oferujemy i świadczymy nasze usługi. W związku z tym zalecamy okresowe odwiedzanie i przeczytanie naszej Polityki prywatności , by zapoznać się z ewentualnymi najnowszymi zmianami.  W przypadku, gdy takie zmiany dotyczą zgody udzielonej przez użytkownika, w takim przypadku do użytkownika zostanie wysłane osobne i niezależne powiadomienie w celu ponownego jej uzyskania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw lub podjąć jakiekolwiek działania związane z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: [email protected].

 

 

(1) Usługi rządowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i komunikacyjne, takie jak Criteo, Google, Facebook lub Instagram, usługi bankowe, usługi prawne, hotelarstwo, turystyka i handel, bezpieczeństwo i transport, firmy finansowe, zdrowotne, spożywcze, napoje, edukacja, firmy chemiczne, mechaniczne i tekstylne

40% zniżki

40% zniżki w Twojej skrzynce e-mailowej

Zarejestruj się i otrzymuj oferty z rabatami do 40% na tysiące produktów w swojej skrzynce e-mailowej.

+ Zobacz szczegóły prawne - Zobacz mniej